Cennik Kursów na Prawo Jazdy

Kursy kategoriiTeoriaPraktyka Cena kursu
AM30h5h 600 zł
AM30h10h900 zł
A130h20h1350 zł
A230h20h1490 zł
A30h20h1490 zł
podwyższającej z A1 na A2 lub z A2 na A4h10h 750 zł
B30h30h1600 zł
B category30h30h2200 zł
B+E4h15h1300 zł*
C20h30h2600 zł*
C do posiadanej kategorii D20h20h1700 zł
C+E4h25h2600 zł*
D do posiadanej kategorii C20h40h2900 zł
3200 zł*
D do posiadanej kategorii B20h60h3900 zł
4500 zł*
*cena zawiera szkolenie na największym placu manewrowym-stanowiska takie jak na egzaminie państwowym oraz po trasach egzaminacyjnych w Gdańsku 

Cennik Kursów Przyspieszonych na Prawo Jazdy

Kategoria           Cena kursu
AM 1000 zł
A1 1700 zł
A2 1700 zł
A 1700 zł
B 2000 zł
B+E 1500 zł
C 2900 zł
C+E 2900 zł
D/C 3500zł
D/B 4900 zł
Kategoria CENA ZA GODZINĘ
po kursie podstawowym
w OSK Auto Best
CENA ZA GODZINĘ
po ukończonym kursie
w innym OSK
AM,A1,A2,A60 zł/100 zł 70 zł/100 zł
B60 zł
PAKIET 10 godzin 500 zł
65 zł
PAKIET 10 godzin 600 zł
B ANG70 zł100 zł
BE
100 zł110 zł
C,CE,D100 zł125 zł
powyżej 6 godzin 120 zł

Cennik szkoleń kierowców zawodowych:

Rodzaj kursu  Cena kursu
Kwalifikacja Wstępna4550 zł
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona2500 zł
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca1500 zł
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona700 zł
Szkolenia Okresowe450 zł
Szkolenia Okresowe C- wersja po rosyjsku 500 zł
Szkolenie z zakresu stosowania urządzeń rejestrujących400 zł
Psychotechnika150 zł
Badanie lekarskie200 zł