OSK Auto Best Bogdan Baranowski


Prowadzę szkolenia od 1999 r. Założyłem Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Best Bogdan Baranowski w 2001 r. i do  dnia dzisiejszego prowadzę wraz z kadrą instruktorską zatrudnioną w mojej szkole kursy w Gdyni, a dla wyższych kategorii prawa jazdy, również na terenie Gdańska.

W zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D posiadam odpowiednie uprawnienia – zezwolenie nr 00362262 wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni.

W 2014 r.  uzyskałem zezwolenie nr 58/TD/POM/14 do przeprowadzenia szkoleń kierowców zawodowych wydane przez Wojewodę Pomorskiego.

Nasze kursy to gwarancja profesjonalnego przygotowania do egzaminu państwowego, jak i do późniejszej samodzielnej jazdy. Rzetelną wiedzę merytoryczną i praktyczną przekazują profesjonalni wykładowcy i instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem, uwzględniając wszelkie indywidualne potrzeby kursanta.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze instruktorów uczymy kandydatów na kierowców prawidłowego zachowania na drodze, prawidłowej analizy sytuacji drogowych, tolerancji i wyrozumiałości dla błędów innych kierowców, a nade wszystko bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wyróżniamy się posiadaniem przestronnego i największego w Gdyni placu manewrowego. Jego zaletą jest rozmieszczenie stanowisk do przeprowadzania manewrów w taki sam sposób jak wygląda to w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Naszą dewizą jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zaszczepienie tej idei naszym kursantom.

Do tej pory wyszkoliliśmy ponad tysiąc zadowolonych klientów.

Jesteśmy zatem wdzięczny za okazane nam zaufanie i wybór naszej szkoły.

Serdecznie Zapraszamy

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto Best

Bogdan Baranowski