Kategoria D z posiadaną kat.C

Kurs na prawo jazdy kategorii D

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów wybranej kategorii,
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B,
 • zdjęcie.

Wymagany minimalny wiek do kierowania autobusem to ukończone:

 •  24 lata ( kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),lub
 •  23 lata, jeżeli kursant uzyskał kwalifikację przyspieszona , lub
 •  21 lat, jeżeli kursant uzyskał kwalifikację wstępną , lub
 •  21 lat, jeżeli kursant uzyskał kwalifikację przyspieszoną – do ukończenia 24 roku życia będzie ograniczony do regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych.

Kurs na prawo jazdy kategorii D obejmuje:

 • 20 godziny zajęć teoretycznych w tym również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • 40 godzin zajęć praktycznych,
 • egzamin wewnętrzny  teoretyczny i praktyczny na zasadach egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne w Naszym ośrodku odbywają się pod okiem Kierownika Ośrodka na autobusie marki:

 • Autosan A1010T .

  Dodatkową opcją jest możliwość zdawania egzaminu państwowego na tym samym autobusie, na którym odbywał się kurs.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii D składa się z dwóch części:

 • teoretyczną w formie testu komputerowego,
 • praktyczną – egzamin na placu manewrowym i  w ruchu drogowym,
 • egzamin państwowy odbywa się w PORD oddział Gdańsk – Orunia ul. Równa 19/21, zapisy i wpłaty można dokonać w PORD oddział Gdynia,
 • opłata za  egzamin państwowy w PORD wynosi 230 zł.