Kategoria AM,A1,A2,A

Kursy na prawo jazdy kategorii AM,A1,A2,A

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
 • zdjęcie,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych – dodatkowy wymóg dla osób, które rozpoczynają kurs przed ukończeniem 18 roku życia.

Prawo jazdy kategorii  AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem (np. skuter)
 • czterokołowcem lekkim (np. quad)

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 14 lat – kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności 125 cm³ , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 16 lat – kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 18 lat – kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • wszystkimi motocyklami, bez względu na pojemność silnika czy moc.

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 24 lata lub ukończone 20 lat i co najmniej od dwóch lata prawo jazdy kategorii A2- kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Kurs na prawo jazdy kategorii AM,A1,A2,A obejmują:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych – również dla kategorii AM jest to rozszerzony  autorski program nauczania stosowany od początku prowadzenia zajęć w zakresie tej kategorii,
 • 20 godzin zajęć praktycznych – na placu manewrowym i w ruchu drogowym (dotyczy kategorii A1,A2,A),
 • 10 godzin zajęć praktycznych – na placu manewrowym i w ruchu drogowym, odbywa się po wyznaczonych trasach egzaminacyjnych w PORD (dotyczy kategorii AM),
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny na zasadach egzaminu państwowego,

Zajęcia praktyczne w Naszym ośrodku odbywają się na modelach pojazdów:

 • Kategoria AM – Romet Router,
 •  Kategoria A1 – Honda CBF 125, 
 • Kategoria A2 – Honda CB 500F ,
 • Kategoria A – Suzuki Gladius 650, Honda CB650RAM

Z początkiem sezonu 2021 szkolenie na kategorię A odbywać się będzie na HONDA CB650R – nowy motocykl również na egzaminie państwowym w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego !

źródło: www.hondanews.eu, rok modelowy 2021 HONDA CB650R

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii AM,A1,A2,A składa się z części:

 • teoretycznej w formie komputerowego testu
 • praktycznej – egzamin na placu manewrowym i  w ruchu drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy posiadać paszport, dowód tymczasowy lub dowód osobisty.