Kategoria B + E

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • zdjęcie.

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:  :

 • samochodem osobowym z przyczepą, której masa całkowita przekracza 750 kg.

Zespół pojazdów powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy, której:

 • skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką, jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
 • dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
 • rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg.

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E obejmuje:

 • 4 godziny zajęć teoretycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • 15 godzin zajęć praktycznych,
 • egzamin wewnętrzny  praktyczny na zasadach egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne w Naszym ośrodku odbywają się na zestawie:

 • samochod Volkswagen Bus Transporter/Peugeot oraz przyczepka jednoosiowa BLYSS.

Dodatkową opcją jest możliwość zdawania egzaminu państwowego na tym samym zestawie, na którym odbywał się kurs.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B+E obejmuje część: 

 • praktyczną – egzamin na placu manewrowym i  w ruchu drogowym,
 • egzamin państwowy odbywa się w PORD oddział Gdańsk – Orunia ul. Równa 19/21, zapisy i wpłaty można dokonać w PORD oddział Gdynia,
 • opłata za  egzamin państwowy w PORD wynosi 200 zł.