Kwalifikacja zawodowa kierowców

 

Oferta skierowana jest do kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej tzw. ciężkiej kategorii prawa jazdy.

Kwalifikacja zawodowa kierowców obejmuje kursy na kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną, uzupełniającą bądź szkolenie okresowe.

Kursy prowadzone z użyciem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia. Podczas szkolenia efektywnie i ciekawie zostaje przekazana gruntowna wiedza z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie osoby szkolonej do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kursant po zaliczeniu wszystkich wymaganych modułów danego kursu oraz spełnieniu wymagań postawionych w §7 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.