Kategoria B

Kurs na prawo jazdy kategorii B

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
 • zdjęcie,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych – dodatkowy wymóg dla osób, które rozpoczynają kurs przed ukończeniem 18 roku życia.

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 18 lat – kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych – na placu manewrowym i w ruchu drogowym,
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny na zasadach egzaminu państwowego,

Wszystkie zajęcia praktyczne w Naszym Ośrodku odbywają się na modelach pojazdów Kia Rio, na których obecnie przeprowadzane są egzaminy państwowe w PORD.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B składa się z części:

 • teoretycznej w formie komputerowego testu,
 • praktycznej – egzamin na placu manewrowym i  w ruchu drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy posiadać paszport, dowód tymczasowy lub dowód osobisty.