Kursy przyspieszone

Kursy przyspieszone na prawo jazdy obejmują:

  • rozszerzony  autorski program nauczania stosowany w OSK AUTO BEST od początku prowadzenia zajęć w zakresie kursów przyspieszonych,  będący pierwowzorem dla innych szkół nauki jazdy, mający za zadanie przedstawić ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wybraną kategorią prawa jazdy,
  • nieograniczoną liczbę zajęć teoretycznych w tym indywidualne konsultacje z wykładowcą na prośbę kursanta
  • profesjonalny i rozszerzony zestaw materiałów szkoleniowych, nauczanie w systemie e-learningowym i stacjonarnym,
  • zajęcia praktyczne odbywające się codziennie lub w terminach dostosowanych indywidualnie do potrzeb kursanta,
  • godziny zajęć zależne od ilości osób szkolonych na kursach przyspieszonych, zawsze elastycznie dostosowane, do uzgodnienia z instruktorem prowadzącym zajęcia,
  • zajęcia praktyczne odbywające się na placu manewrowym w Gdyni i po trasach egzaminacyjnych w zależności od kategorii prawa jazdy w Gdyni i w Gdańsku (na wyższe kategorie),
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Minimalny czas trwania kursów przyspieszonych*

A1,A2,A2 tygodnie
B2,5 tygodnia
B+E1 tydzień 4 dni
C2 tygodnie i 2 dni
C+E2 tygodnie
D/C3 tygodnie i 3 dni
D/Bniecałe 3 tygodnie

*Minimalny czas trwania kursu oznacza, że przy codziennych spotkaniach według opracowanego harmonogramu z biurem OSK Auto Best, Osoba Szkolona może ukończyć kurs w czasie podanym w powyższej tabeli.

Czas trwania kursu może ulec wydłużeniu. Uzależniony jest od dyspozycyjności Osoby Szkolonej i czasu jaki może poświęcić na naukę i spotkania z Instruktorem Nauki Jazdy w wyznaczonych codziennie godzinach zajęć. Obie strony zobowiązują się dokonać wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym terminie.