Kursy przyspieszone

Kursy przyspieszone na prawo jazdy obejmują:

  • nieograniczoną liczbę zajęć teoretycznych w tym indywidualne konsultacje z wykładowcą na prośbę kursanta –  rozszerzony  autorski program nauczania stosowany od początku prowadzenia zajęć w zakresie kursów przyspieszonych, ma on za zadanie przedstawić ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wybraną kategorią prawa jazdy,
  • profesjonalny i rozszerzony zestaw materiałów szkoleniowych,
  • zajęcia praktyczne odbywające się codziennie lub w terminach dostosowanych indywidualnie do potrzeb kursanta,
  • zajęcia praktyczne odbywające się na placu manewrowym w Gdyni i po trasach egzaminacyjnych w zależności od kategorii prawa jazdy w Gdyni i w Gdańsku (na wyższe kategorie),
  • egzamin wewnętrzy teoretyczny i praktyczny.

Minimalny czas trwania kursów przyspieszonych

A1,A2,A2 tygodnie
B2,5 tygodnia
B+E1 tydzień 4 dni
C2 tygodnie i 2 dni
C+E2 tygodnie
D/C3 tygodnie i 3 dni
D/Bniecałe 3 tygodnie