Warsztaty dla Instruktorów

I. Część teoretyczna

A. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

1. Psychologia – 1 godz.

2. Metodyka nauczania – 1 godz.

3. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.

4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.

6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

B. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

C. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

II. Zajęcia praktyczne:

A. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

B. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

C. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.