Szkolenie okresowe

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do kategorii, w zakresie której wykonuje przewóz drogowy.

Osoby, które uzyskały prawo jazdy:

  •     kategorii C1, C do 10 września 2009 roku, lub
  •   kategorii D1, D do 10 września 2008 roku

są zwolnione z obowiązku ukończenia kwalifikacji wstępnej.

Osoby takie uczestniczą w szkoleniach okresowych.

Tabele terminów szkoleń

Dla kategorii C, C+E,

Osoby które uzyskały uprawnienia kat. C, C+E, C1Termin odbycia szkolenia okresowego
do 31 grudnia 1980do 10 września 2010
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995do 10 września 2011
od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000do 10 września 2012
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005do 10 września 2013
od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2009do 10 września 2014

Dla kategorii D, D+E, D1, D1+E

Osoby które uzyskały uprawnienia kat. D, D+E, D1, D1+ETermin odbycia szkolenia okresowego
do 31 grudnia 1980do 10 września 2009
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990do 10 września 2010
od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000do 10 września 2011
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005do 10 września 2012
od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2008do 10 września 2013

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, podczas których realizowany jest program odpowiednio dopasowany do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E,  lub D1, D1+E, D, D+E.

Zajęcia prowadzone są z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia i zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe i obejmują:

  • 3 tematy z zakresu modułów obowiązkowych,
  • 2 tematy wybrane z zakresu modułów dodatkowych,
  • dodatkowy temat z zakresu czasu pracy kierowcy.

Kursy prowadzone są indywidualnie.

Czas trwania szkolenia okresowego – 5 dni.