Kategoria C + E

Kurs na prawo jazdy kategorii C+E

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów wybranej kategorii,
 • kserokopia prawa jazdy kategorii C,
 • zdjęcie.

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania: 

 • pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony – w tym ciężarowych oraz ciągników – z wykluczeniem autobusów, łącznie z przyczepą (przyczepami),
 • wynik egzaminu praktycznego równoznaczny jest z jednoczesnym nabyciem uprawnienia dla kategorii B + E.

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 21 lat lub ukończone 18 lat, jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs na prawo jazdy kategorii C+E obejmuje:

 • 4 godziny zajęć teoretycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • 25 godzin zajęć praktycznych,
 • egzamin wewnętrzny  praktyczny na zasadach egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne w Naszym ośrodku odbywają się na pojazdach posiadających skrzynie biegów, które trzeba opanować, aby przygotować się do egzaminu państwowego w PORD:

 • Man 12.224 (9 biegów  „z przebitką”),
 • Man TGL 12.250 (z przełącznikiem skrzyni biegów „górna-dolna”),
 • Daf FA LF45 (6 biegów),
 • przyczepa Meier Tan,

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C+E obejmuje część: 

 • praktyczną – egzamin na placu manewrowym i  w ruchu drogowym,
 • egzamin państwowy odbywa się w PORD oddział Gdańsk – Orunia ul. Równa 19/21, zapisy i wpłaty można dokonać w PORD oddział Gdynia,
 • opłata za  egzamin państwowy w PORD wynosi 245 zł.