PKZ od 06.04.2022

PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego

Od 06 kwietnia 2022 r. osoby ubiegające się o wpis kodu 95 na rewersie prawa jazdy przed rozpoczęciem szkolenia muszą dostarczyć do ośrodka szkolenia profil PKZ.

Profil Kierowcy Zawodowego jest to elektroniczny dokument , który uzyskać można będzie w wydziale komunikacji na podstawie przedłożonych orzeczeń psychologicznego i lekarskiego stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

PKZ – trzy kroki, aby zapisać się na kurs:

 1. Skontaktuj się w tym celu z biurem Ośrodka, skierujemy na badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych.
 2. Złóż niżej wymienione dokumenty do właściwego ze względu na zamieszkanie wydziału komunikacji:
 •  badania lekarskie i psychologiczne,
 • jedno zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm do prawa jazdy)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 • prawo jazdy

        3.Wróć do nas z pobranym PKZ  i rozpocznij szkolenie

Profil kierowcy zawodowego wskazywać będzie kategorię i kurs na który będzie mógł się zapisać się kierowca.

Będą widniały w nim wpisy dotyczące:

 • prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
  – C1, C1+E, C i C+E czy
  – D1, D1+E, D i D+E,
 • szkolenia okresowego,
 • kwalifikacji wstępnej,
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Dotychczasową formę dokumentu papierowego ma zastąpić  wpis do profilu PKZ i jego zaktualizowanie. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z testu kwalifikacyjnego lub po ukończeniu  wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie będzie wprowadzana informacje o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej.