Regulamin szkolenia uzupełniającego-godziny dodatkowe

Regulamin szkolenia uzupełniającego -godziny dodatkowe

 1. Osoba Szkolona, która odbyła kurs w innym Ośrodku może wykupić godziny dodatkowe po okazaniu Profilu Kandydata na Kierowcę.
 2. Godziny dodatkowe dla każdej kategorii należy wykupić w ilości minimum 2 godzin.
 3. Opłaty za szkolenie są określone cennikiem aktualizowanym na stronie internetowej www.auto-best.pl i w biurze Ośrodka.
 4. Osoba Szkolona, może wykupić w Ośrodku dodatkowe godziny jazdy w ilości do 9 godzin lub w pakiecie 10 godzin uzupełniających.
 5. Osoba Szkolona może wykupić kurs podstawowy, który stanowić będzie 30 godzin zajęć uzupełniających.
 6. Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiety.
 7. Wykupione godziny należy zrealizować do 6 miesięcy od dnia ich zakupu.
 8. Opłata za szkolenia uzupełniające  niewykorzystane po upływie 6 miesięcy od dnia ich wykupienia nie podlegają zwrotowi.
 9. Osoba Szkolona może odwołać zaplanowane jazdy maksymalnie do 24 godzin wcześniej – telefonicznie u swojego instruktora lub w przypadku pierwszej lekcji w biurze Ośrodka.
 10. Niepoinformowanie z wyprzedzeniem w określonym w regulaminie terminie o nieobecności  lub niepoinformowanie i nieobecność jest równoznaczna z wykorzystaniem godzin, a opłata za umówione i  niewykorzystane zajęcia przepada.
 11. Zaplanowane godziny dodatkowe powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniądze powinny być zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia.
 12. Opłacenie szkolenia uzupełniającego jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu.