Szkolenia okresowe

Szkolenia Okresowe są prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – 35 h w dowolnym tempie

System szkoleń okresowych „35 h w dowolnym tempie” został skonstruowany tak, aby z jednej strony realizować odgórny program szkolenia zgodny z podstawą prawną a z drugiej – dać możliwość w ramach obowiązkowych 35 godzin na dopasowanie treści szkolenia do specjalizacji kierowcy.

Moduł I-III    21h

Część obowiązkowa
 
„Przypomnienie wiadomości” w zakresie objętym Kwalifikacją Wstępną

7h

szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwgzględnieniem przepisów bezpieczenstwa

7h

stosowanie przepisów

7h

bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Moduł IV    7h

Część stała w każdym Szkoleniu Okresowym „35h w dowolnym tempie”

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego”

Moduł V    7h

Część z 20 elementami do wyboru przez kierowcę, w zależności od jego specjalizacji
 
 • „Czynnik ludzki w przewozie drogowym”
 • „Krajowy przewóz drogowy – kat. C”
 • „Krajowy przewóz drogowy – kat. D”
 • „Międzynarodowy przewóz drogowy – kat. C”
 • „Międzynarodowy przewóz drogowy dla kat. D”
 • „Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe”
 • „Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się”
 • „Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną”
 • „Przewóz drogowy drewna”
 • „Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy”
 • „Przewóz drogowy zwierząt”
 • „Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe”
 • „Ograniczenia w przewozie drogowym towarów”
 • „Nienormatywne przewozy drogowe”
 • „Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych”
 • „Mocowanie ładunku”
 • „Wizerunek firmy – obsługa klientów”
 • „Pierwsza pomoc”
 • „Ergonomia dla kierowców”
 • „Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem”